Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Айкарт АД

гр. Варна, п.к. 9009, Бизнес Парк Варна, сграда Б1
https://careers.icard.com/
250Айкарт АД
07.10.2021
04.11.2021

Айкарт АД
07.10.2021
04.11.2021

Айкарт АД
07.10.2021
04.11.2021

Айкарт АД
07.10.2021
04.11.2021

Айкарт АД
07.10.2021
04.11.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове