Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини
Контакти

За контакти с Rabota.bg:


"Инвестор.БГ" АД

Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

Адрес: София 1540
бул. "Брюксел" 1

e-mail: rabota@investor.bg


Контакти - Инвестор.БГ АД

На посоченият телефонен номер може да получите информация при технически затруднения с работата на сайта Rabota.bg. За да получите повече подробности за дадена обява, е необходимо да се свържете с компанията работодател.

За реклама: тел: (+359 2) 812 98 62

За повече информация: http://reklama.investor.bg

Адрес на регистрация на компанията: гр. София 1540 бул. "Брюксел" 1

Данни по съдебна регистрация: Софийски градски съд Ф.Д No 5692/2000 г.

БУЛСТАТ: BG130277328