Анкета
Ще почивате ли по коледните празници?
Да, само официалните почивни дни.
Да, ще си направя дълга почивка от Коледа до Нова година.
Не ще съм на работа.
Още не знам.
RSS Новини
Контакти

За контакти с Rabota.bg:


"Инвестор.БГ" АД

Публично дружество, акциите му се търгуват на регулиран пазар, поради което е налице изключението на § 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

Адрес: София 1540
бул. "Брюксел" 1

e-mail: rabota@investor.bg


Контакти - Инвестор.БГ АД

На посоченият телефонен номер може да получите информация при технически затруднения с работата на сайта Rabota.bg. За да получите повече подробности за дадена обява, е необходимо да се свържете с компанията работодател.

За реклама: тел: (+359 2) 812 98 62

За повече информация: http://reklama.investor.bg

Адрес на регистрация на компанията: гр. София 1540 бул. "Брюксел" 1

Данни по съдебна регистрация: Софийски градски съд Ф.Д No 5692/2000 г.

БУЛСТАТ: BG130277328