Анкети
Резултати от анкетата
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите (18%)
Да има по- голям избор от обяви (32%)
Да има по- голям избор работодатели (11%)
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя (12%)
Всичко посочено (28%)

Общ брой гласували: 273
Всички анкети
Ще почивате ли по коледните празници? 296 гласа
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?" 164 гласа
Планирате ли да смените работата си след лятото 33 гласа
Бихте ли избрали да работите в чужбина? 58 гласа
В каква сфера на дейност търсите работа? 1406 гласа
Участвали ли сте в стажантска програма? 234 гласа
Какви курсове за повишаване на квалификацията бихте посещавали, ако имате свободно време? 1362 гласа
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас? 547 гласа
Бихте ли препоръчали ваш приятел за позиция във фирмата, в която работите? 168 гласа
Влияе ли кризата в Гърция на вашето трудово възнаграждение? 455 гласа
Очаквате ли увеличение на възнаграждението си през тази година? 1016 гласа
Планирате ли да увеличите броя на служителите си през годината? 379 гласа
Бързо ли намирате служители за новите си позиции? 329 гласа
Доволни ли сте от сегашната си работа? 2764 гласа
Увеличихте ли заплатата на служителите си през последните 6 месеца? 74 гласа
Колко често си сменяте работата? 911 гласа
Съкратихте ли персонал през послените 3 месеца? 250 гласа
Доволни ли сте от работата си? 2823 гласа
От колко време търсите работа? 6431 гласа
Ще предизвика ли увеличаването на минималната работна заплата нови съкращения? 129 гласа
Колко е средното време за намиране на търсен от вас служител? 30 гласа
Колко пъти си сменихте работата през последните 2 години? 1812 гласа
В момента търсители нови служители? 132 гласа
В момента сте... 3535 гласа
Какво е най-важното, което трябва да се покаже по време на интервю? 67 гласа
Какво бихте направили, за да подобрите перспективите пред вашата кариера? 4097 гласа
Кои социални мрежи използвате при търсене на кандидати за работа? 32 гласа
Кои социални мрежи използвате при търсене на работа? 810 гласа
Ще се стимулира ли заетостта, ако се намалят осигуровките и данъците върху труда? 66 гласа
В условия на безработица бихте ли се възползвали от идеята за обществено полезен труд срещу предоставяне на социални помощи? 1822 гласа
За каква позиция си търсите работа? 1693 гласа
От какъв тип персонал се нуждаете? 40 гласа
С какъв % очаквате да се увеличи заплатата Ви през 2010 г.? 1279 гласа
С какъв % планирате увеличение на работната заплата през 2010 г.? 38 гласа
Какъв ще е основният Ви мотив при назначаване на кадри през 2010 г.? 20 гласа
Ако сте безработен, колко време ще си търсите работа през 2010 г.? 1139 гласа
Работите ли в момента? 6262 гласа
Колко хора планирате да назначите в следващите 3 месеца? 72 гласа
Новият сайт Rabota.bg ви..? 1864 гласа
Новият сайт Rabota.bg ви..? 132 гласа
Пускали ли сте служителите си в неплатен отпуск през последната половин година? 140 гласа
Пускани ли сте в неплатен отпуск през последната половин година от работодателя си? 5849 гласа
Полезен ли e според вас Team Building? 2360 гласа
Организирате ли Team Building за служителите си? 74 гласа
Как ще се отрязят 6-те почивни дни около 6 май на фирмата ви? 185 гласа
Доволни ли сте от 6-те почивни дни около 6 май? 6603 гласа
Наблюдава ли се увеличение на болничните при вашите служители през последните 3 месеца 52 гласа
През последните 3 месеца има ли новоназначени служители при вас? 1573 гласа
Планирате ли повишаване на заплащането на служителите ви през следващите 6 месеца? 113 гласа
Очаквате ли повишение на заплащането ви през следващите 6 месеца? 3603 гласа
Имаше ли във вашата компания фирмено парти? 798 гласа
Как ще приключи финансово 2008 г. за вас? 21 гласа
Как ще се отрази финансовата криза на плановете ви относно персонала? 55 гласа
Ще окаже ли влияние финансовата криза върху желанието за смяна на работа? 1333 гласа
Имате ли банкови депозити? 721 гласа
Имате ли банкови депозити? 22 гласа
Компанията ви работи ли "аутсорсинг", тоест услуги за чужбина? 9 гласа
Текущата или последната ви работа свързана ли е с "аутсорсинг"? 350 гласа
Според вас намирането на работа на този етап, спрямо миналата година е? 360 гласа
Отразява ли се вече финансовата криза на бизнеса ви? 16 гласа
Предвиждате ли служителите ви да получат коледен и/или новогодишен бонус? 142 гласа
Очаквате ли да получите коледен и/или новогодишен бонус? 2815 гласа
Какво е текучеството на персонала за една година при вас? 90 гласа
Какъв трудов стаж имате в една фирма? 3540 гласа
Как предпочитата да подбирате персонала си? 171 гласа
Какво влияе най-силно на мотивацията ви? 5041 гласа
Имате ли служители пенсионери? 153 гласа
По колко часа над изискуемите по договор 8 часа на ден работите? (вклю. чрез работа в почивните дни) 5437 гласа
Повишението на кои разходи е основния проблем пред реализирането на по-добра рентабилност? 124 гласа
На колко места работите? 2713 гласа
Доволни ли сте от възнаграждението си? 3054 гласа
Кое е условието имащо най-голяма тежест, за да приемете дадено предложение за работа? 1068 гласа
Какъв е делът на премиите в годишното възнаграждение на служителите? 103 гласа
С колко увеличихте заплащането на служителите си с включени премии през 2007 г. 141 гласа
Кога си сменяте работата? 3521 гласа
Какъв е броят на назначените от вас служители за последните 6 месеца? 26 гласа
За работодатели: Изпитвате ли трудности при намиране на качествен персонал? 1176 гласа
За работодатели: Вашият стил на управление е: 1086 гласа
За работодатели: Какво е текучеството във вашата компания? 378 гласа
За работодатели: Чрез коя услуга предпочитате да търсите служители? 139 гласа
За работодатели: Приемането ни в ЕС влоши ли възможностите за привличане и задържане на служители? 449 гласа
Ако можехте да избирате, кога ще започва работното ви време? 1644 гласа
Работите ли събота и неделя ? 1459 гласа
Кое искате повече? 1052 гласа
За последните 5 години колко пъти сте сменяли местоработата си? 1386 гласа
Каква е нормалната заплата според вас? 6353 гласа
Бяхте ли вече на море? 1745 гласа
Имате ли спестени пари за лятна почивка? 2083 гласа
Каква работа си търсите? 1473 гласа
През лятото ще: 1737 гласа
На колко години започнахте да работите? 2689 гласа
Каква реална заплата получавахте на предишната си месторабота? 1908 гласа
Трябва ли да се празнува Денят на Труда? 999 гласа
Бихте искали работното ви време да бъде ? 1101 гласа
В момента посещавате ли курсове за обучение? 384 гласа
Искате ли да работите през лятото на морето? 964 гласа
Заплатата отговаря ли на способностите ви? 932 гласа
Как повишавате квалификацията си? 506 гласа
Смятате ли, че образованието е предимство при намиране на работа? 1543 гласа
Искате да работите за? 1579 гласа
Владеенето на кой език дава най-голямо предимство? 1606 гласа
Какво ще си пожелаете за Нова Година? 1441 гласа
През празниците ще? 500 гласа
Какви според Вас са мениджърите на фирмите? 537 гласа
Къде според вас е по лесно да си намерите работа? 2594 гласа
В кои градове е по-лесно човек да успее и да се наложи? 1337 гласа
Каква трябва да бъде работната заплата в България, за да живеете нормално? 3007 гласа
Работили ли сте в чужбина 286 гласа
Чрез кой канал предполагате, че ще намерите работа? 319 гласа
Бихте ли приели сезонна работа? 1174 гласа
Търсите ли работа в чужбина? 2742 гласа
Притежавате ли сертификати за своите умения? 650 гласа
Софтуера, който използвате за служебни цели е: 158 гласа
С каква операционна система работи служебният Ви компютър? 1060 гласа
В коя държава бихте искали да продължите образованието си? 1996 гласа
Доволни ли сте от изборните резултати? 323 гласа
За кого ще гласувате на изборите? 1639 гласа
Какво очаквате от новата си работа? 540 гласа
Защо посещавате този сайт? 1186 гласа
От какъв образователен курс имате нужда? 762 гласа
В кое направление търсите работа? 569 гласа
Каква работа търсите? 910 гласа
Какво е твоето образование? 937 гласа
Каква заплата очаквате от новата си работа? 1099 гласа
На колко години си? 881 гласа


На работа с
Имената на бизнеса