Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


CONCENTRIX SERVICES BULGARIA ЕООD

гр. София, ж.к. Младост 4, Advance Business Center 1, ул. Самара 4
https://concentrix.com/
1500CONCENTRIX SERVICES BULGARIA ЕООD
21.10.2021
18.11.2021

CONCENTRIX SERVICES BULGARIA ЕООD
20.10.2021
17.11.2021

CONCENTRIX SERVICES BULGARIA ЕООD
20.10.2021
17.11.2021

CONCENTRIX SERVICES BULGARIA ЕООD
20.10.2021
17.11.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове