Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


ЧЕЗ България ЕАД

бул. Цариградско шосе №159
Не е добавен
Не е добавенЧЕЗ България ЕАД
07.10.2021
04.11.2021

ЧЕЗ България ЕАД
07.10.2021
04.11.2021

ЧЕЗ България ЕАД
07.10.2021
04.11.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове