Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


ГфК България ЕООД

София, бул. Цариградско шосе 47А
http://www.gfk.com
750Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове