Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини


ГфК България ЕООД

София, бул. Цариградско шосе 47А
http://www.gfk.com
600ГфК България ЕООД
16.08.2019
13.09.2019

ГфК България ЕООД
16.08.2019
13.09.2019

ГфК България ЕООД
16.08.2019
13.09.2019

ГфК България ЕООД
16.08.2019
13.09.2019

ГфК България ЕООД
16.08.2019
13.09.2019


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове