Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Gi Group

бул. Ал. Стамболийски 84, ет.6
Не е добавен
Не е добавен
Няма текущи стажове

Няма текущи курсове