Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини


ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД

Цариградско шосе 115 Г, бл. Сграда Мегапарк, ет. 10, София 1784
Не е добавен
Не е добавен
Experian e глобален лидер в предоставянето на информация и аналитични решения. Компанията помага на бизнес клиентите си в управлението на кредитния риск, превенцията от измами, по-доброто таргетиране на маркетинговите предложения и във вземането на бързи и ефикасни решения, както и на хората да управляват своите кредитни профили. През 2015 г. сп. Forbes ни обяви за една от „Най-иновативните в света“.\r\n\r\nExperian е базирана в Дъблин, Ирландия и има свои подразделения в 37 държави, в които работят над 17 000 служители. Experian plc е листната на Лондонската стокова борса (EXPN) и е включена в индекса FTSE 100. Общият приход за фискалната година, която приключва на 31 март 2015 г. е 4,89 млрд. щ.д.\r\nExperian България е основана през 2004 г. Офисът е първият по големина в EMEA, като има разнородна структура, включваща екипи по разработка на решенията, тяхното внедряване и поддръжка, както и аналитични услуги в сферата на математическо моделиране. Тук е и над 20% от аналитичния капацитет на компанията. От 2015 година Experian България стартира предоставянето на финансови услуги вътрешно за компанията чрез формирането на специализиран център за региона на EMEА.
Кариера в компанията\r\n\r\nВ Experian търсим и поощряваме развитието на талантливи хора в разнообразни сфери – IT специалисти и софтуерни инженери, инженери по качеството, бизнес аналитици, математици-статистици, експерти в областта на обработката на данни и информация, обслужване на клиенти, мениджъри проекти, управление на бизнес процеси и други.\r\nСлужителите ни имат възможност да работят по международни проекти с колегите от другите офиси по света, както и да обменят опит. В Experian сме разработили и прилагаме индивидуални програми и схеми за развитие и стимулиране.\r\n\r\nСтажантска програма\r\n\r\nВ рамките на Experian България предлагаме стажантска програма и периодично публикуваме отворени позиции в разнообразни области. Стажът е платен и има различна продължителност – 3 или 6 месеца, 20 или 40-часова работна седмица.\r\nСлед успешно представяне, стажантът може да бъде назначен на постоянен договор. През последните 4 години близо 85% от стажантите преминават на постоянна позиция в компанията.Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове