Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини


ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД

Цариградско шосе 115 Г, бл. Сграда Мегапарк, ет. 10, София 1784
Не е добавен
Не е добавен
Experian e глобален лидер в предоставянето на информация и аналитични решения. Компанията помага на бизнес клиентите си в управлението на кредитния риск, превенцията от измами, по-доброто таргетиране на маркетинговите предложения и във вземането на бързи и ефикасни решения, както и на хората да управляват своите кредитни профили. През 2015 г. сп. Forbes ни обяви за една от „Най-иновативните в света“.\r\n\r\nExperian е базирана в Дъблин, Ирландия и има свои подразделения в 37 държави, в които работят над 17 000 служители. Experian plc е листната на Лондонската стокова борса (EXPN) и е включена в индекса FTSE 100. Общият приход за фискалната година, която приключва на 31 март 2015 г. е 4,89 млрд. щ.д.\r\nExperian България е основана през 2004 г. Офисът е първият по големина в EMEA, като има разнородна структура, включваща екипи по разработка на решенията, тяхното внедряване и поддръжка, както и аналитични услуги в сферата на математическо моделиране. Тук е и над 20% от аналитичния капацитет на компанията. От 2015 година Experian България стартира предоставянето на финансови услуги вътрешно за компанията чрез формирането на специализиран център за региона на EMEА.
Кариера в компанията\r\n\r\nВ Experian търсим и поощряваме развитието на талантливи хора в разнообразни сфери – IT специалисти и софтуерни инженери, инженери по качеството, бизнес аналитици, математици-статистици, експерти в областта на обработката на данни и информация, обслужване на клиенти, мениджъри проекти, управление на бизнес процеси и други.\r\nСлужителите ни имат възможност да работят по международни проекти с колегите от другите офиси по света, както и да обменят опит. В Experian сме разработили и прилагаме индивидуални програми и схеми за развитие и стимулиране.\r\n\r\nСтажантска програма\r\n\r\nВ рамките на Experian България предлагаме стажантска програма и периодично публикуваме отворени позиции в разнообразни области. Стажът е платен и има различна продължителност – 3 или 6 месеца, 20 или 40-часова работна седмица.\r\nСлед успешно представяне, стажантът може да бъде назначен на постоянен договор. През последните 4 години близо 85% от стажантите преминават на постоянна позиция в компанията.ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД
25.06.2024
23.07.2024

ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД
25.06.2024
23.07.2024

ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД
25.06.2024
23.07.2024

ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД
25.06.2024
23.07.2024

ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ ЕАД
25.06.2024
23.07.2024


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове