Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Баумакс България ЕООД

гр. София, бул. \"Владимир Вазов\" 83
Не е добавен
Не е добавенБаумакс България ЕООД
29.09.2021
27.10.2021

Баумакс България ЕООД
29.09.2021
27.10.2021

Баумакс България ЕООД
29.09.2021
27.10.2021

Баумакс България ЕООД
29.09.2021
27.10.2021

Баумакс България ЕООД
29.09.2021
27.10.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове