Обява

Редовен докторант (физик)
Описание

Направление Сензорна Невробиология към Институт по Невробиология – БАН обявява една редовна докторантура по научна специалност „Психофизиология” към направление 3.2. Психология, за новия прием на докторанти в БАН за учебната 2023-2024 г. на тема „Нелинейна динамика на процесите на внимание ”
Задължително изискване за тази тема е придобита магистърска степен по физика или друга специалност с математична подготовка и програмиране.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на института на БАН, в която кандидатите посочват специалноста и формата на обучение, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/;
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетeлство за съдимост;
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
9. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Документи за участие в конкурса се подават от 14.08.2023 до 13.10.2023 г. в канцеларията на Института по Невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, етаж 2 (също и по емайл). Изпитите ще се проведат: по специалност „Психофизиология” от 4 до 08 декември 2023 г., по чужди езици от 11 до 15 декември 2023 г.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: физик

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Непълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Студенти/Стажанти

Трудово възнаграждение:
1000 лева на месец

Категория:
Научна дейност
Образование, Образователни курсове и преводи
Инженерни дейности
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Института по Невробиология, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, етаж 2
Дата:
29.Август.2023
Организация:
Институт по Невробиология, БАН
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Институт по Невробиология, БАН може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 285 193 автобиографии и 44 660 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.