Обява
Банка ДСК АД

Инспектор в Отдел „Ранни просрочени вземания“- Бургас
Описание
Ние сме Банка ДСК, горд член на OTP Group - една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Нашите ценности, с които живеем и работим, са: Фокус върху клиента, Отговорност, Екипност и Ангажираност

Стани част от голямото семейство на Банка ДСК - водеща банка в България, която има нова модерна визия за обслужване на своите няколко милиона индивидуални клиенти.

Очакваме с нетърпение да се присъединиш към нас и да допринесеш за ценностите и визията ни за обслужване като част от екипа!

В момента търсим да назначим
Инспектор в Отдел „Ранни просрочени вземания“
към Централно управление, гр. Бургас

Вашата работа ще включва:
• Управление и събираемост на просрочени кредити на физически лица;
• Анализ на новопостъпилите случаи в просрочие;
• Провеждане на телефонни разговори с длъжници, съдлъжници, поръчители;
• Осъществяване на срещи със задължени лица в офис на Банката, с цел изясняване на възможностите за погасяване на просрочени вземания, включително и с фокус към преговори за преструктуриране и/или разсрочване на задълженията, доброволна реализация на обезпеченията по ипотечните кредити;
• Изготвяне на предложения за преструктуриране след анализ на състоянието на задължените лица, възможността за обезпечаване на дълга; състоянието на кредитната обезпечена експозиция на длъжника и достатъчност на обезпечението при обезпечени вземания;
• Изготвяне на договори, допълнителни споразумения, анекси към договор за кредит или други договори с клиенти, съобразно параметри на одобрено предложение и в изпълнение на съответното решение на компетентен орган;Подписване на допълнителни анекси, договори, споразумения;
• Договаряне със задължените лица относно извършване на доброволни продажби, при обезпечени вземания;
• Генериране на заявки за посещение на адрес на задължените лица от Мобилен Агент събиране на вземания


Кандидатът за нас притежава:
• Образование – висше; образователно-квалификационна степен „ бакалавър ”;
• Професионален опит: минимум две години трудов стаж във финансовата или банковата сфера, по възможност в звена, извършващи кредитиране на граждани и МСП и/или събиране на просрочени задължения;
• Теоретически и практически познания в областта на банковото дело;
• Лоялност, аналитично мислене, умения за самостоятелна работа и в екип, много добри комуникативни умения, умения за водене на преговори, способност за предлагане на бързи и правилни решения;Много добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook);
• Познания на английски език.


Ние предлагаме:
Възможност за професионално развитие в банката с най-голяма клиентска база в България на динамична и предизвикателна позиция, предлагаща свобода да реализирате вашите идеи
Конкурентно възнаграждение и атрактивна бонусна схема съобразена с индивидуалното представяне
Здравословна работна среда в страхотен екип от професионалисти


Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, кандидатствайте като изпратите подробна автобиография с актуална снимка.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ АД.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Държава:
България
Населено място:
Гр. Бургас
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
10.Ноември.2022
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 894 автобиографии и 44 230 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.