Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Т-Ойл България

гр.София , бул.Илиянци 9
http://office@toilbulgaria.com
10Т-Ойл България
15.09.2021
13.10.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове