Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини


"Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД

София, 1582, бул. Проф. Цветна Лазаров 115
http://www.vjf.bg/
130
ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг ЕООД е фирма с над 20 годишна история, специализирана в проектирането, управлението на проекти и изпълнението на строително-монтажни работи в няколко основни направления: - Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда; - Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура; - Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство; - Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви. Компанията разполага с висококвалифицирани кадри - проект-мениджъри, технически ръководители и изпълнители с тясна специализация, както и със собствена техника и строителна механизация за реализиране на: - Системи за ерозионен контрол и озеленяване; - Подпорни стени и армирани насипи; - Водоплътни облицовки за изкуствени езера; - Системи за защита от падащи камъни; - Инжекционни дейности по спиране на течове; - Специални системи за хидроизолиране на мостове; - Системи за изграждане и рекултивация на депа за отпадъци; - Системи за хидроизолиране на тунели и подземни съоръжения; - Хидроизолационни системи за основи, подземни гаражи, архиви; - Покривни, хидроизолационни и фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви; - Системи за зелени покриви, покриви-градини и др. ТОВА, КОЕТО НИ ОТЛИЧАВА - Притежаваме дългогодишен опит в строително монтажните работи; - Познаваме отлично и прилагаме системните решения и технологични новости на водещи европейски и световни производители; - Имаме възможност и капацитет за реализиране на различни по мащаб проекти; - Изпълняваме обекти в цялата страна. ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е член на Камарата на Строителите в България."Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД
15.11.2023
13.12.2023

"Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД
15.11.2023
13.12.2023

"Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД
10.11.2023
08.12.2023

"Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД
10.11.2023
08.12.2023


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове