Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини


"Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД

София, 1582, бул. Проф. Цветна Лазаров 115
http://www.vjf.bg/
130
ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг ЕООД е фирма с над 20 годишна история, специализирана в проектирането, управлението на проекти и изпълнението на строително-монтажни работи в няколко основни направления: - Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда; - Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура; - Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство; - Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви. Компанията разполага с висококвалифицирани кадри - проект-мениджъри, технически ръководители и изпълнители с тясна специализация, както и със собствена техника и строителна механизация за реализиране на: - Системи за ерозионен контрол и озеленяване; - Подпорни стени и армирани насипи; - Водоплътни облицовки за изкуствени езера; - Системи за защита от падащи камъни; - Инжекционни дейности по спиране на течове; - Специални системи за хидроизолиране на мостове; - Системи за изграждане и рекултивация на депа за отпадъци; - Системи за хидроизолиране на тунели и подземни съоръжения; - Хидроизолационни системи за основи, подземни гаражи, архиви; - Покривни, хидроизолационни и фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви; - Системи за зелени покриви, покриви-градини и др. ТОВА, КОЕТО НИ ОТЛИЧАВА - Притежаваме дългогодишен опит в строително монтажните работи; - Познаваме отлично и прилагаме системните решения и технологични новости на водещи европейски и световни производители; - Имаме възможност и капацитет за реализиране на различни по мащаб проекти; - Изпълняваме обекти в цялата страна. ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг е член на Камарата на Строителите в България."Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД
24.06.2024
22.07.2024


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове