Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Столична Община, район "Връбница"

Не е добавен
Не е добавен
Не е добавен
Няма текущи стажове

Няма текущи курсове