Анкета
Планирате ли да смените работата си след лятото
Да, ако дотогава не ме повишат
Не, защото харесвам работата си
Не съм го мислил
Чувствам се удовлетворен за момента
RSS Новини


"ВИН Секюрити" ООД

ж.к. Полигона, бл. 11, вх.1, ет.5, ап.23
http://vinsecurity.eu/
100Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове