Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД

гр. София, ул. Алабин No 56, ет. 5, офис 5
http://silverhand.bg/
Не е добавенСИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
15.09.2021
13.10.2021

СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
15.09.2021
13.10.2021

625
СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
15.09.2021
13.10.2021

624
СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
15.09.2021
13.10.2021

СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
13.09.2021
11.10.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове