Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини


СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД

гр. София, ул. Алабин No 56, ет. 5, офис 5
http://silverhand.bg/
Не е добавенСИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
13.08.2019
10.09.2019

JZ/R/1
СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
01.08.2019
29.08.2019

HTK/Krb/1
СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
01.08.2019
29.08.2019

TK/CNC/1
СИЛВЪРХАНД БЪЛГАРИЯ ООД
01.08.2019
29.08.2019


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове