Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини


КПМГ България ЕООД

бул. „България“ 45А
http://www.kpmg.bg
Не е добавен147414BR
КПМГ България ЕООД
20.09.2019
18.10.2019


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове