Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини


Стела-Русе

Русе бул."3март"38
http://www.stela-ruse.bg
30Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове