Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Coca-Cola Business Services Organization

ул. "Рачо Петков Казанджията" 8
Не е добавен
Не е добавенCoca-Cola Business Services Organization
30.08.2021
27.09.2021

Coca-Cola Business Services Organization
30.08.2021
27.09.2021

Coca-Cola Business Services Organization
30.08.2021
27.09.2021

Coca-Cola Business Services Organization
30.08.2021
27.09.2021

Coca-Cola Business Services Organization
30.08.2021
27.09.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове