Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Ай Би Ем България ЕООД

бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 36
Не е добавен
Не е добавенАй Би Ем България ЕООД
08.09.2021
06.10.2021

Ай Би Ем България ЕООД
08.09.2021
06.10.2021

Ай Би Ем България ЕООД
08.09.2021
06.10.2021

Ай Би Ем България ЕООД
08.09.2021
06.10.2021

Ай Би Ем България ЕООД
08.09.2021
06.10.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове