Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини


Силвър Стар Ритейл ЕАД

гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 5
https://drive.google.com/file/d/16W68e7hkKIzE-MnE5gZMF-WTMknDkbpN/view?usp=sharing
350
Вашите лични данни ще се обработват за целите на подбора от Силвър Стар Ритейл ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, спазвайки действащото законодателство за защита на лични данни. Моля, прочетете внимателно нашата политика: https://drive.google.com/file/d/16W68e7hkKIzE-MnE5gZMF-WTMknDkbpN/view?usp=sharingS_MB_0219
Силвър Стар Ритейл ЕАД
14.02.2019
14.03.2019

JS_Rem_0219
Силвър Стар Ритейл ЕАД
12.02.2019
12.03.2019

S_Rem_0219
Силвър Стар Ритейл ЕАД
12.02.2019
12.03.2019

SK_Bs_0219
Силвър Стар Ритейл ЕАД
12.02.2019
12.03.2019

PC_Vn_0219
Силвър Стар Ритейл ЕАД
08.02.2019
08.03.2019


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове