Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини


Силвър Стар Ритейл ЕАД

гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 5
https://drive.google.com/file/d/1cj-biMdIQDG0_Uxu1OlAeAC1OZ3Yt3WD/view?usp=sharing
350
Вашите лични данни ще се обработват за целите на подбора от Силвър Стар Ритейл ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, спазвайки действащото законодателство за защита на лични данни. Моля, прочетете внимателно нашата политика: https://drive.google.com/file/d/16W68e7hkKIzE-MnE5gZMF-WTMknDkbpN/view?usp=sharingWh_Bs_0419
Силвър Стар Ритейл ЕАД
23.04.2019
21.05.2019

Faci_Sf_0419
Силвър Стар Ритейл ЕАД
05.04.2019
03.05.2019

SPa_Sf_0419
Силвър Стар Ритейл ЕАД
05.04.2019
03.05.2019

Wh_Sf_0419
Силвър Стар Ритейл ЕАД
05.04.2019
03.05.2019

War_Sf_0419
Силвър Стар Ритейл ЕАД
01.04.2019
29.04.2019


PC_Bs_2019.2
Силвър Стар Ритейл ЕАД
11.04.2019
09.05.2019

JSK_CV_Bs_2019.2
Силвър Стар Ритейл ЕАД
11.04.2019
09.05.2019

S_MB_Sf_2019
Силвър Стар Ритейл ЕАД
08.04.2019
06.05.2019

JSК_PC_2019
Силвър Стар Ритейл ЕАД
08.04.2019
06.05.2019


Няма текущи курсове