Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Силвър Стар Ритейл ЕАД

гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 5
https://drive.google.com/file/d/1cj-biMdIQDG0_Uxu1OlAeAC1OZ3Yt3WD/view?usp=sharing
350
Вашите лични данни ще се обработват за целите на подбора от Силвър Стар Ритейл ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, спазвайки действащото законодателство за защита на лични данни. Моля, прочетете внимателно нашата политика: https://drive.google.com/file/d/16W68e7hkKIzE-MnE5gZMF-WTMknDkbpN/view?usp=sharingSPa_Sf_0921
Силвър Стар Ритейл ЕАД
01.09.2021
29.09.2021

Disp_Sf_0921
Силвър Стар Ритейл ЕАД
24.09.2021
22.10.2021

SK_Vn_0921
Силвър Стар Ритейл ЕАД
09.09.2021
07.10.2021

Paint_Vn_0921
Силвър Стар Ритейл ЕАД
01.09.2021
29.09.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове