Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


"Фърст Фасилити България" ЕООД

гр. София, бул. "Н.Вапцаров" №55, ЕКСПО 2000, фаза IV
https://www.firstfacility.bg/bg/
Не е добавен2021118
"Фърст Фасилити България" ЕООД
18.11.2021
16.12.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове