Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


ЕР-ВЕ ГРУП

ВАРНА
Не е добавен
Не е добавенЕР-ВЕ ГРУП
14.10.2021
11.11.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове