Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


MentorMate

гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 67
https://mentormate.com/bg
470MentorMate
06.10.2021
03.11.2021

MentorMate
21.10.2021
18.11.2021

MentorMate
19.10.2021
16.11.2021

MentorMate
19.10.2021
16.11.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове