Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини


MentorMate

гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 67
https://mentormate.com/bg
470



MentorMate
21.04.2021
19.05.2021

MentorMate
21.04.2021
19.05.2021

MentorMate
21.04.2021
19.05.2021

MentorMate
21.04.2021
19.05.2021

MentorMate
21.04.2021
19.05.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове