Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини


Недялка Димитрова - 2015 ЕООД

Гр,София, ул. Кукуш
Не е добавен
Не е добавен



Недялка Димитрова - 2015 ЕООД
20.04.2021
18.05.2021

Недялка Димитрова - 2015 ЕООД
20.04.2021
18.05.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове