Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини


Hewlett Packard Enterprise

ул. Бизнес Парк София 1, сграда 10 No 1, бл. 9
http://www.hpe.com/careers
Не е добавен
Hewlett Packard Enterprise е един от лидерите в доставката на информационни технологии, софтуерни услуги и решения на компании от всякакви размери. Ние предлагаме най-пълното портфолио от ИТ услуги на пазара, а също така и сървъри, сторидж, мрежови технологии, услуги и решения. Компанията стъпва в България през 1998 и се превръща в лидер на ИТ пазара. През 2006 година се създава Глобалният център, в който в момента работят над 4000 квалифицирани специалисти. Вече 10 години центърът продължава да се разраства и да обслужва все повече клиенти, превръщайки се в най-големият работодател в областта на ИТ в България. Центърът предлага възможности в 4 основни направления: Управление на ИТ инфраструктура и софтуерна поддръжка: корпоративни клиенти се обслужват от началните фази на изготвяне на предложение, през създаването на дизайн, имплементация на ИТ инфраструктура, мониторинг и поддръжка. Software направлението в България е ориентирано към поддръжка и дизайн на копрпоративни софтуерни решения, QA (quality assurance), администриране на лицензи. Управление на ИТ процеси: управление ИТ проекти (Project Management), внедряване или оптимизиране на ИТ процеси в контекста на ITIL/ ITSM методологията, account management. Управление и администрация на бизнес процеси: подпомага основните дейности, осъществявани от компанията, като администрация, анализи, снабдяване (Supply Chain), финанси, HR. Обслужване на клиенти: Екип от професионалисти осъществява дистанционно диагностициране на проблеми и осигурява решения за корпоративни клиенти на различни езици. Ние инвестираме в нашите служители, защото колкото по-добри са те, толкова по-голям е и успехът ни. Гордеем се със своята дългогодишна традиция на един от най-добрите работодатели в света. Hewlett Packard Enterprise предлага работна атмосфера, която дава необходимия баланс между професионален и личен живот. Компанията предлага възможности за гъвкава заетост и уникална по разнообразието си Wellness програма, включваща различни възможности за спорт, консултации с различни специалисти в обаластта на право, финанси и психическо здраве. При нас всеки има възможност да поеме лидерска роля, независимо от заеманата позиция. Лидерството може да означава да водиш чрез високи резултати, иновации в своята сфера, като служиш за ролеви модел на останалите или чрез поемане на формална лидерска позиция. Затова търсим хора, които искат да се развиват. Всеки служител може да управлява кариерата си, като компанията пред- лага несравними възможности на служителите си да израстват и побеждават чрез комбинация от бизнес модели, различни типове клиенти, географско присъствие и функционални роли.Hewlett Packard Enterprise
22.05.2023
19.06.2023

Hewlett Packard Enterprise
22.05.2023
19.06.2023

Hewlett Packard Enterprise
22.05.2023
19.06.2023


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове