Анкета
Ще почивате ли по коледните празници?
Да, само официалните почивни дни.
Да, ще си направя дълга почивка от Коледа до Нова година.
Не ще съм на работа.
Още не знам.
RSS Новини


Център за професионално обучение

СОФИЯ
http://www.cpopartners.bg
Не е добавен
Центърът за професионално обучение е учебна структура към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798. Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план. Курсовете за обучение се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. ЦПО към Сдружение „Партньори-КС“ е лицензиран за издаването на държавни дипломи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията, но и на вече практикуващи съответната специалност.
Центърът издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН с международна валидност, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация: - Държавно свидетелство за степен на професионална квалификация - представлява най-висшата степен документ за всяка професия; - Държавно удостоверение - представлява документ издаван за част от професия, по определен модул/и от цялата програма за професията. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Наименование Начална дата Крайна дата Видяна Препоръчана
Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение за цялата страна | 350.00 лв 31.05.2020 30.06.2020 18 0
Курс „Електротехник” - дистанционно обучение за цялата страна | 400.00 лв 31.05.2020 30.06.2020 23 0
КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение за цялата страна | 650.00 лв 31.05.2020 30.06.2020 21 0
Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение за цялата страна | 350.00 лв 31.05.2020 30.06.2020 17 0
Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” Дистанционно обучение за цялата страна | 350.00 лв 31.05.2020 30.06.2020 20 0