Анкета
Бихте ли избрали да работите в чужбина?
Да, защото финансовото възнаграждение е високо;
Да, защото стандарта на живот в България е твърде нисък
Не, защото съм доволен от работата в България;
Не, защото не желая да напускам страната си;
Да, защото имам роднини в чужбина
Няма значение;
RSS Новини


Център за професионално обучение

СОФИЯ
http://www.cpopartners.bg
Не е добавен
Центърът за професионално обучение е учебна структура към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798. Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план. Курсовете за обучение се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. ЦПО към Сдружение „Партньори-КС“ е лицензиран за издаването на държавни дипломи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията, но и на вече практикуващи съответната специалност.
Центърът издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН с международна валидност, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация: - Държавно свидетелство за степен на професионална квалификация - представлява най-висшата степен документ за всяка професия; - Държавно удостоверение - представлява документ издаван за част от професия, по определен модул/и от цялата програма за професията. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Наименование Начална дата Крайна дата Видяна Препоръчана
Курс “АРМИРОВКА И БЕТОН” - Дистанционно обучение /за цялата страна/ | 350.00 лв 01.05.2019 30.06.2019 211 0
Курс “КОФРАЖИ” - Дистанционно обучение /за цялата страна/ | 350.00 лв 01.05.2019 30.06.2019 111 0
Курс “Електротехник” - дистанционно обучение /за цялата страна/ | 400.00 лв 01.05.2019 30.06.2019 185 0
КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/ | 650.00 лв 01.05.2019 30.06.2019 188 0
КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/ | 650.00 лв 01.05.2019 30.06.2019 229 0