Анкета
През лятото ще:
Работите
Учите за изпити
Почивате активно
Ще си търсите работа
Друго
RSS Новини


Център за професионално обучение

София
https://cpopartners.bg/
Не е добавен
Центърът за професионално обучение е учебна структура към Сдружение \"ПАРТНЬОРИ - КС\", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798 \r\nОбучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.\r\nОбучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. \r\n• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. \r\n• Обучавате се без да се откъсвате от работа.\r\n
ЦПО към Сдружение „Партньори-КС“ е лицензиран за издаването на държавни дипломи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията, но и на вече практикуващи съответната специалност.\r\nСлед успешно полагане на държавен изпит центърът издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация:\r\nДържавно свидетелство за степен на професионална квалификация - представлява най-висшата степен документ за всяка професия; и Държавно удостоверение - представлява документ издаван за част от професия, по определен модул/и от цялата програма за професията.\r\n
Центърът предлага курсове по професии - Електротехник, Строителен техник, Строител - Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство ,ПокривиНяма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове