Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


ЕТ РУМИ - ВЕСЕЛИН ТОКУШЕВ

Не е добавен
Не е добавен
Не е добавенЕТ РУМИ - ВЕСЕЛИН ТОКУШЕВ
24.11.2021
22.12.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове