Анкета
Бихте ли избрали да работите в чужбина?
Да, защото финансовото възнаграждение е високо;
Да, защото стандарта на живот в България е твърде нисък
Не, защото съм доволен от работата в България;
Не, защото не желая да напускам страната си;
Да, защото имам роднини в чужбина
Няма значение;
RSS Новини


Анонс 2014 ЕООД

бул Васил Левски 112, ет 3, София 1527, Софийска
http://www.anonsagency.com
8Анонс 2014 ЕООД
24.06.2019
22.07.2019

Анонс 2014 ЕООД
24.06.2019
22.07.2019


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове