Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Анонс 2014 ЕООД

бул Васил Левски 112, ет 3, София 1527, Софийска
http://www.anonsagency.com
8Анонс 2014 ЕООД
17.09.2021
15.10.2021

Анонс 2014 ЕООД
16.09.2021
14.10.2021

Анонс 2014 ЕООД
15.09.2021
13.10.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове