Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини


Sutherland

район р-н Триадица бул.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ No 82, ет. 1
http://www.sutherlandglobal.bg
2500Sutherland
24.09.2021
22.10.2021

Sutherland
24.09.2021
22.10.2021

Sutherland
24.09.2021
22.10.2021


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове