Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини


"Human Sight" Ltd

office@humansight.bg
http://www.humansight.bg
Не е добавен
Human Sight Ltd e консултантска компания, специализирана в подбор и администриране на персонал, анализ на мотивация, психологически изследвания на служители и кандидати за работа, професионална ориентация, мениджмънт и организационно структуриране, извършвано от специалисти с дългогодишен опит в различни сфери на бизнеса. Един от основните фокуси на „Human Sight” е подбора за IT компании, тъй като нашите консултанти саспециалисти с богата практика в управлението и подбора на човешки ресурси в областта на IT. Това, което ни отличава от други в спецификата на този подбор е и присъствието в нашия екип на известни от IT средите технически експерти, консултанти и мениджъри. Нашата сила е в това, че добре познаваме спецификата и процесите, протичащи в IT проектите, екипите и фирмите и също така добре разбираме и познаваме отговорностите на всеки един участник в протичащите процеси на този специфичен бизнес в различни организационни структури на компаниите, както и в екипи с различно географско разположение.Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове