Курс
Обява

ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ – СЕРТИФИЦИРАЩ КУРС
Описание
Дата и място на обучението

18 - 19 октомври 2008

01 - 02 ноември 2008

22 - 23 ноември 2008

13 - 14 декември 2008

Място на провеждане: ул. „Екзарх Йосиф” 15, Зала 3, Организация на евреите в България „Шалом”,

С настоящото Професионална асоциация на медиаторите в България

кани всички заинтересувани да вземат участие в обучение за медиатори,

за получаване на удостоверение за правоспособност

и вписване в Единния регистър на медиаторите.Какво представлява обучението?Този курс представлява тристепенно практическо обучение за медиатори.

Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие

с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа

в търговското право на Американската агенция за международно развитие,

заедно с представители на съдийската и правната общност в България.Първо и второ ниво представляват съчетание от теория и практика,

а трето ниво-практикум, включва изцяло провеждане на медиации.

След всяко ниво се провежда тест, а по време на практикума се провежда практически изпит.При успешно полагане на изпитите, завършилите обучението получават удостоверение,

което служи за вписване в Единния регистър на медиаторите.Какви знания и умения получавате?Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации,

да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.По-специално в курса ще научите повече за:

 конфликта и способите за разрешаване на спорове,

 процедурата по медиация – предимства, етапи, участници, видове,

 правната рамка на медиацията в България и Европа;

 центровете за медиация,

 процедурата по препращане към медиация от съда.Ще овладеете на практика:

 основните комуникативни умения и медиаторски техники,

 водене на преговори, основани на интереси,

 своето поведение като медиатор,

 проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията,

 изготвянето на спогодба.Кой организира обучението?

Курсът се организира от Професионалната асоциация на медиаторите в България –

обучителна институция, одобрена от Министерството на правосъдието, създадена от обучители по медиация и едни от първите сертифицирани медиатори в България. Завършилите успешно нашите сертифициращи курсове могат да бъдат вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. За повече информация: www.pamb.infoЗа кого е подходящ този курс?

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове, напр.: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.Кои са преподавателите?

Ралица Петрова, Свилена Димитрова и Дорина Христова са част от екипа, разработил настоящата обучителна програма за медиатори. Сертифицирани медиатори и преподаватели по медиация, със специализация по търговска медиация в Бостън и Харвард.

Такса за участие

Таксата на целия цикъл от 3 нива е 680 лева.

Осигурени са учебни материали и кафе паузи.

Отстъпки: за повече от 1 представител на организация – таксата е 650 лв.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:

IBAN: BG52 FINV 9150 12BG N0J6 WE,

Първа инвестиционна банка АД – Централа,

Банков код: FINVBGSF,

Професионална асоциация на медиаторите в България.Срок за записване и заплащане на таксата

Срок за записване – чрез подаване на формуляр за участие: 5 октомври 2008г.

Записването се потвърждава със заплащане на таксата в срок до 10 календарни дни от подаване на формуляра за записване, но не по-късно от 12 октомври 2008г.

Възможно е заплащането на таксата на две равни вноски: първата – до 7 календарни дни от подаване на формуляра за записване, втората – до 18 октомври 2008г.

Формуляр за участие можете да изтеглите от сайта: www.pamb.infoЗа записване

Формуляр със заявка за участие можете да изпратите ел. адрес:

bgidloaa@mail.orbitel.bg

За въпроси:

тел. 851 11 21 (от 10 до 12 часа) / GSM 0887 42 33 36
Цена на курса:
680 лв.
Вид на курса:
Категория:
Други курсове
Начална дата:
18.10.2008
Крайна дата:
19.10.2008
Място на провеждане:
София
Телефон:
0887423336
Лице за контакт:
Организация:
Българска ИДЛО Алумни Асоциация
Емайл:
bgidloaa@mail.orbitel.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 002 автобиографии и 39 407 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини