Курс
Обява
Trainsoft

Счетоводство за начинаещи - вечерно
Описание
Основи на счетоводството. Практически ориентирано обучение. Обучението е подходящо и за участници без познания в областта.

Учебна програма /30 учебни часа/

1. Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и тяхното съдържание.

2. Нормативна уредба по счетоводство, Новият закон за счетоводството, Национален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите.

3. Същност и елементи на счетоводният метод. Счетоводен баланс-същност, съдържание и структура. Стойностни корекции в баланса.

4. Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.

5. Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване по счетоводните сметки.

6. Инвентаризация на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията

7. Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.

След всяка тема се предоставя задача за самостоятелна работа и упражнения, която се коментира на следващо присъствено упражнение.

След края на обучението се Удостоверение по професия „Оперативен счетоводител”.

Цена: 360 лева

За притежатели на ISIC карта от 15% намаление от цената

Валентина Георгиева - с богат дългогодишен стаж, практикувала също и в областта на международното социално осигуряване повече от 10 години. Познава в детайли нормативните изисквания.ТреинСофт провежда над 70 професионални обучения. Попитайте за Вашето обучение!
Цена на курса:
360 лв
Вид на курса:
от 18:00 до 20:15 часа
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
11.03.2013
Крайна дата:
12.04.2013
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул. Осогово 30, офис 502 /в близост до метростанция
Телефон:
02 9200239; 0893 504 003; 0895 614 150
Лице за контакт:
Център за професионално обучение
Организация:
Trainsoft
Емайл:
info@trainsoftbg.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 325 автобиографии и 39 492 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини