Обява

Стажант одитор
Описание
„Стажант - одиторът“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене чрез изпълнение на служебните си задължения допринася на Община Черноочене да постигне целите си, като прилага систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Стажант – одиторът изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Черноочене.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Вид правоотношение – трудово, като с одобрения кандидат се сключва срочен трудов договор със срок от две години. В рамките на двугодишния срок стажант-одиторът трябва да изпълни изискванията на чл. 19, ал.2, т.4 от ЗВОПС, като придобие сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да придобие валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, след което може да бъде назначен за вътрешен одитор.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 680 до 0 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Черноочене
Адрес:
с.Черноочене,ул.Шеста"№9
Дата:
15.Септември.2021
Организация:
Община Черноочене
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Черноочене може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 277 910 автобиографии и 43 480 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.