Обява

Старши експерт
Описание
„Старши експерт” в дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ – Кюстендил).
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4.4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.) или придобит ранг.
4.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: сертификати и удостоверения за проведени обучения.

Място и срок за подаване на документи:
Краен срок – 22.03.2019 г. вкл.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата на РЗИ-Кюстендил и на информационното табло на общодостъпно място в административната сградата на РЗИ – Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода", ул. „Тинтява”, етаж 2, деловодство, работен кабинет № 202.

Лице за контакт Людмила Борисова, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, телефон за контакти: 078/558214.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, могат да се изтеглят от страницата на РЗИ – Кюстендил на следния интернет адрес: www. rzi-kn.net, линк „Конкурси”.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: -професионална област на висше образование:”Здравеопазване и спорт”, предпочитано професионално направление:”Медицина”. Работа с MS Word, MS Excel и в интернет среда.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 600 до 1700 лева на месец

Категория:
Здравеопазване
Държава:
България
Населено място:
Гр. Кюстендил
Адрес:
кв. „Румена Войвода", ул. „Тинтява”
Дата:
12.Март.2019
Организация:
РЗИ - Кюстендил
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за РЗИ - Кюстендил може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 201 автобиографии и 41 455 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.