Обява

Медицински лаборант
Описание
Дейността се извършва в лабораторния комплекс на Медицинския Център с график от понеделник до петък от 07.30 до 19.30 часа и събота и неделя от 08.00 до 16.00 часа. Дейността се извършва в централната база на Медицинския Център.
Работа в Денонощен Медицински Център с добри условия на труд, в който работят хора с висок професионализъм. Задължително е кандидатите да имат чувство за отговорност и дисциплина.
Изисквания: опит, компютърна грамотност (Word, Excel, Internet, а също и опит в работата с медицински софтуер по НЗОК), ЛКК и медицинска документация. Опит в работата с документооборота на НЗОК и владеенето на англииски език е предимство.
Функции:
1. Регистриране на посещение на пациент за лабораторни изследвания в журналите и медицинския софтуер;
2. Приемане на обаждания по телефона и записване на адреси за домашни посещения от дежурните лаборанти на медцинския център;
3. Проверка на здравноосигурителния статус на пациента в НОИ;
4. Взимане на кръв за лабораторни изследвания със затворена система за взимане на кръв;
5. Етикиране и подготвяне на биологичните материали за изработване;
6. Извършване на клинични, микробиологични, вирусологични, имунологични, имунохематологични и хормонални лабораторни изследвания под контрола на лабораторен лекар и старши медицински лаборант, съгласно медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика;
7. Умение за работа с лабораторната апаратура в медицинския център;
8. Нанасяне на резултатите на пациента в медицинския софтуер и в лабораторните журнали, разпечатването им на хартиен носител и предаването им на пациента;
9. Заприходяване на финасовите постъпления от пациента съгласно изискванията на НЗОК и Ценоразписа на недицинския център;
10. Отчитане на финасовите постъпления от дежурството в типови отчетни документи;
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил:

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 650 до 900 лева на месец

Категория:
Медицина
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. Б. Йово 24, София 1612, София
Дата:
16.Септември.2014
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 270 170 автобиографии и 42 380 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.