Обява

Специалист обработка и въвеждане на данни
Описание
„Занималня” ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0007-C02 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 търси да назначи:

Специалист обработка и въвеждане на данни

Изисквания:

1. Образование, сходна на позицията, която лицето ще заема и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на позицията: мин. средно образование, с изучаван предмет „Информатика“ и/или „Информационни технологии“ или еквивалентен.
2. Други изисквания: организираност, умения за количествен и качествен анализ на информацията, опит при използването на компютърни приложения за въвеждане и анализ на данни, бърза и точна преценка и реакция и способност за работа в екип, добри комуникативни умения.

Отговорности и задължения:

1. Да въвежда данни и съобщения от потребители
2. Да проверява въведени данни от потребители и партньори на уеб портала на Занималня ЕООД за грешки
3. Да регистрира проблеми и при необходимост да пренасочва задачи към други звена
4. Да изпраща доклади за въведените данни от потребители и партньори на уеб портала на Занималня ЕООД.

Период на заетост: 12 месеца
Часова заетост: 4 часа
Месторабота: град Ловеч

Моля, заинтересованите да представят чрез електронния портал на www.rabota.bg следните документи:

1. Автобиография;

2. Копие от документи за придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

3. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Документите, моля да бъдат представени в срок до 17.30 ч. на 24.1.2020г.

Кандидатурите на лица с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ще бъдат разглеждани приоритетно (при наличието на подобно обстоятелство подадените документи за съответната кандидатура се придружават от копие на валидно решение от ТЕЛК).

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени в отговор на настоящата обява, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Категория:
Поддръжка и Сервиз
Държава:
България
Населено място:
Гр. Ловеч
Дата:
12.Януари.2020
Организация:
Занималня
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Занималня може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 270 088 автобиографии и 42 358 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.