Обява

МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
Ref.No:
05.02.2024
Описание
За по-добро и качественo обслужване и допълване на екипа си "ШАХМЕРАН" ЕООД търси да назначи:

МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
Код по НКПД: 75122003
Брой свободни места:1 бр
Основно трудово възнаграждение:1000,00 лева

I.ОПИСАНИЕ:
1. Извършва,замесване на тестото, формиране и изпичане на тестените изделия, и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия).
2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определените места в склада и работните помещения.
3. Измива съдове, машините и съоръженията.
4. Почиства и поддържа работните и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения според изискванията на вътрешните правила.
5. Изпълнява и други конкретни задачи, свързани със задълженията за изпълнение на длъжността.
ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на Управителя.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа-ционни връзки и взаимоотношения с началниците и специалисти¬те в отделите по производствената и технологична дейности и на¬чалниците на производствените звена.
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имуществ -техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при установени липси от помещенията за съхранение на продукция и посуда, до които има достъп.
3. Носи отговорност при неправилна обработка на продукция и повреда на посуда в резултат на невнимателни действия.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно - санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска външни лица.
6. Постоянно използва работно облекло и лични предпазни средства.
7. Следи за спазване на всички санитарно - хигиенни изисквания за производство на храни, като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
8. Спазва стриктно правилата за употреба на измиващи и дезинфектиращи препарати.
9. Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
10. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
11. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазването на чистотата на помещенията и посудата;
- спазване изискванията при съхранение и първична обработка на продукти;
- правилната и безопасна употреба на почистващите препарати.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: Средно образование.
2.Сертификат за обучение "производство на хлебни изделия" -удостоверяващ го документ;
3.Владеене на турски език или английски език с предомство.
V.
УСЛОВИЯ НА ТРУД:
1. Месторабота: Промишлено помещение находящо се в село. Лъвино, ул.Освобождение, общ. Исперих , обл. Разград;
2. Специфични условия на труд;
3. Режим на труд и почивка: работа от понеделник до петък;
4. Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: по инстукции на отдел ЗБУТ;
5. Битови придобивки и привилегии: ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.
6. Система за работната заплата: основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
7. Общи и заключителни разпоредби: Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване с анекс в писмена форма.
8. В изпълнение на чл. 62, ал. 6 от КТ при сключването на трудовия договор Работникът беше запознат от Работодателя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност и/или изпълняваната работа.


НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

• Работа в престижна и стабилна компания
• Работно време понеделник - петък
• Постоянен трудов договор и дългосрочна заетост
• Конкурентно заплащане , бонуси и осигуровки
• Фирмено обучение и възможност за развитие

Ако сме предизвикали интереса и сетивата ви, кандидатствайте като ни изпратите актуална автобиография.

Поверителността на Вашите данни е гарантирана. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати

Изисквания към кандидата
Образование: Средно

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
1000 лева на месец

Категория:
Хранителна промишленост / храни и напитки
Държава:
България
Населено място:
Гр. Разград
Адрес:
село. Лъвино, общ. Исперих , обл. Разград
Дата:
20.Февруари.2024
Организация:
"ШАХМЕРАН" ЕООД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за "ШАХМЕРАН" ЕООД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 093 автобиографии и 44 821 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.