Обява
Банка ДСК АД

Мениджър "Продажби банкиране на дребно"- Монтана
Описание
Основни задължения:
Управлява, организира и контролира дейността в сегмент „Банкиране на дребно“. Организира дейностите в поделението, свързани с продажбата на продуктите и услугите на Банката в сегмента „Клиенти – граждани“. Контролира и окомплектоването на кредитните досиета;
Осъществява срещи с клиенти, с цел консултиране при парични вложения, кредитни продукти, други банкови и небанкови продукти. Осъществява кръстосана продажба на предлаганите услуги на Банката и дъщерните й дружества. Популяризира новите продукти на Банката и дъщерните й дружества;
Осъществява активен подход при привличане на нови клиенти. Популяризира новите продукти на Банката и дъщерните й дружества. Анализира обема от продажба и предлага адекватни решения за тяхното увеличаване;
Организира и осъществява контрола по усвояването и редовното издължаване на кредитите. Предлага решения по проблемни кредити на поделението. Следи за качеството на кредитния портфейл в частта на ипотечните и потребителски кредити;
Осъществява системно наставничество на подчинените служители, пряко ангажирани с обслужване на клиенти, с оглед подобряване на професионалните им умения. Контролира и следи изпълнението на индивидуално заложените цели на подчинените служители;
Отговаря за организацията и координацията на различни видове маркетингови дейности.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше икономическо, образователно – квалификационна степен „магистър”.
Професионален опит – минимум 3 (три) години трудов стаж във финансовата сфера, от които поне 1 (една) година в банковата система.
Практически опит в областта на кредитирането.
Много добри компютърни умения.
Теоретически и практически познания в областта на банковото дело.
Ръководни умения, лоялност към Банката, компетентност, умения за мотивиране на сътрудниците, психическа и поведенческа стабилност при стресови ситуации, аналитично и новаторско мислене, предприемчивост, работа в екип.
Ползване на английски или друг западен език писмено и говоримо ще се счита за предимство.

Ние предлагаме:
Нова възможност, която да грабнете и да се потопите в работата на голяма международна компания;
Структурирани възможности за мобилност в компанията според Вашите интереси и възможности в банката;
Възможност за допълнителни развиващи обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажби, подобряване на уменията за ефективна комуникация и презентиране;
Възможност за кариерна мобилност при добро представяне – насочване към друга позиция след добро представяне, според Вашите интереси и отворените работни позиции в компанията;
Мотивиращо възнаграждение във връзка с представянето.

Необходими документи за кандидатстване:
Професионална автобиография /CV/ на български – с актуална снимка
Мотивационно писмо
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Мениджмънт, бизнес развитие
Държава:
България
Населено място:
Гр. Монтана
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
15.Септември.2022
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 179 автобиографии и 44 120 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.