Обява
Банка ДСК АД

Мениджър „Продажби и Обслужване Частно банкиране“- София
Описание
Основни задължения:
Участва и подпомага Мениджър център „Частно банкиране“ да ръководи, организира и контролира цялостната дейност в Център „Частно банкиране“; Участва в проследяването на поставения пред поделението бизнес план – финансов резултат, обеми, продажби, пазарен дял, разходи и др.
Организира дейностите в Център Частно банкиране, свързани с продажбата на продуктите и услугите на Банката в сегмент „Частно банкиране и Заможни клиенти“; Следи и анализира обема от продажби и предлага адекватни решения за тяхното увеличаване. Контролира и следи изпълнението на индивидуално заложените цели на подчинените служители;
Осъществява системно наставничество на подчинените служители, пряко ангажирани с обслужване на клиенти, с оглед подобряване на професионалните умения. Организира работата на бек – офис с цел обезпечаване на високо качество на обслужване и завършеност на цялостния процес „клиент – банкер – бек – офис“.
Организира и отговаря за финансовата дейност, вътрешния текущ и последващ контрол в поделението. Следи и контролира спазването на касовата дисциплина и касовите лимити. Носи отговорност за документалната обоснованост на разходите по икономически елементи и други разходи, свързани с дейността;
Следи и носи отговорност за документалната обоснованост на счетоводните операции. Подписва счетоводни отчети и платежни документи, удостоверяващи движението на паричните средства на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“;
Професионален опит: минимум 5 (пет) години трудов стаж във финансовата сфера, от които поне 3 (три) години в банковата система;
Доказан ръководен опит
Практически познания в областта на обслужване на заможни клиенти – физически лица, бизнес клиенти;
Много добро познаване на пазарните взаимоотношения между икономическите субекти и дейността им;
Много добра компютърна грамотност;
Познания на английски език.

Ние предлагаме:
Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното кредитиране и управление на кредитният риск.

Необходими документи за кандидатстване:
Мотивационно писмо;
Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Мениджмънт, бизнес развитие
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
3.Юни.2021
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 677 автобиографии и 43 260 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.