Обява
ДСК Банк

Ръководител проекти в Дирекция „Управление на проекти и доставчици
Описание
Основни задължения:
•Ръководи цялостния процес по иницииране и реализацията на проекти в Банка ДСК.
•Следи за навременното изпълнение на задачите по проекти, както свежда до знанието на ръководството в случай на изместване на планираните срокове.
•Отговаря за планирането на ресурсите и бюджетите.
•Управлява хора и ресурсите, заделени за проекта.
•Отговаря за комуникацията с външни и вътрешни доставчици и заявителите.
•Отговаря за качеството на документацията на проекта – изясняване на бизнес и функционални спецификации и др.
•Участва в дейностите по анализ на бизнес изисквания за осигуряване на необходимата функционалност.
•Следи за изпълнението на задачите, поръчките и плащанията по проектите.
•Подготвя различни видове докладни, заповеди и отчети свързани с различните елементи на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността:
•Образование – Висше (техническо или икономическо);
•Отлично владеене на английски език;
•Отлични комуникационни умения;
•Опит в управление на ИТ Проекти;
•Добро практическо познаване на ИТ процеси, методологии за управление на ИТ проекти. Участие в Професионални обучения за ръководене на проекти ще се счита за предимство;
•Умения за управление работа и управление на екипи;
•Умения за справяне с проблеми и управление на времето;
•Умения за работа под напрежение;
•Професионален опит: предимство е трудов стаж в ИКТ сферата, включително анализ, тестване и разработка на функционалности като част от целия жизнен цикъл на процеса по разработване на нови продукти и услуги;
•Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, MS Project, Outlook).

Банка ДСК предлага:
•Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
•Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
•Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:
•Мотивационно писмо;
•Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до: 10.02.2019 г. на e-mail: Daniela.Ulyamova@dskbank.bg

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции, Средно управленско ниво

Категория:
ИТ и Компютърни специалисти
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
Банка ДСК" ЕАД - ЦУ София 1036, ул. “Московска” №19
Дата:
14.Януари.2019
Организация:
ДСК Банк
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ДСК Банк може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 132 автобиографии и 41 260 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.