Обява
„Кънвърджис Интернешънъл България“ ЕООД

Техник, поддръжка на компютърни мрежи с Френски, Арабски и Английски език
Ref.No:
MT-07.2018
Описание
Основни цели, присъщи на длъжността:
Служителите на позиция Техник, поддръжка на компютърни мрежи (Ниво 1) са част от веригата за обслужване на клиенти в ролята на контакт между Кънвърджис [Convergys] и нашите клиенти. Работейки от името на нашите клиенти Техникът, поддръжка на компютърни мрежи (Ниво 1) ще предоставя отзивчиво компетентна поддръжка на клиентите, които се нуждаят от помощ за някоя от клиентските ни услуги, информация за продукт, помощ при инсталация или употреба на хардуер или софтуерни приложения, както се изисква за всяка отделна продуктова линия. Този тип поддръжка обикновено се прави по телефона, чрез „„тикет““ система и електронна поща, въпреки че нараства употребата и на други електронни начини за комуникация като чат на живо чрез видео камери и други начини.

Отговорности:
•Първа точка за контакт и събиране на необходимата информация.
•Изпращане на инженер на място и изпращане на части.
•Проверка на състоянието и осъвременяване на отворените заявки.
•Приема заявки за услуги:
- Оценка на инцидента при получаване на SR;
- Базисен анализ (маршрути, логове);
- Базисно отстраняване на проблеми и предлагане на решение;
- Дистанционно отстраняване на грешки и изолиране (на пример конфигурационни проблеми, подобрения, информация и т.н.);
- Координация, събиране на изисканите логове с цел отстраняване на грешки;
- Осигуряване на актуализации на клиенти по телефон, електронна поща или чрез чат на живо;
- Актуализация SR записи в „тикет“ системата;
- Следи периода на SR и ескалира, когато е необходимо;
- Придвижване нерешени случаи на AVAYA Ниво 2 и 3 и / или към Проектантски екип по поддръжка;
- Допълнително се координира с AVAYA Ниво 2 и 3 или с Проектантския екип по поддръжка относно нерешените случаи;
- Координира се с AVAYA Ниво 2 и 3 и / или с Проектантски екип относно пускането/ управление на корекциите на SW;
- Ескалация до 3ти лица – доставчици;
- Отдалечена поддръжка за SW обновления;
- Поддръжка на базата от знания чрез създаване и обновяването ѝ с базови статии.
- Тестване и валидиране на конфигурация, версия на софтуера и разрешаване на полеви проблеми от разстояние, доколкото е възможно.
•Работи като част от висококвалифициран екип от техници и специалисти по обслужване на клиентите.
•Редовно достъпва база данни, съдържаща последните технологии и техники на управление, за да проучва технически проблеми. Предлага съвети на клиентите на AVAYA и помага при продажбата на нови продукти.
•Осигурява технически указания и съдействие при решаване на проблеми.
•Осигурява високо ниво на професионална и компетентна поддръжка за всички клиенти.
•Добре организиран и усърден, с цел да се справя с важни детайли като регистриране на данни на клиентите и изпълнение на поръчки.
•Държи се по зрял и професионален начин към клиентите и колегите.
•Извършва поддръжка по телефона по график, също и замества други колеги от неговия или от друг екип на телефона, с цел постигане на целта за предоставяне на отлична услуга на клиента.
•Наясно е с и съдейства за осигуряване на постигането на целите и задачите на отдела.
•Поддържа удовлетвореността на клиентите в съответствие с установените системи на измервания.
•Използва методи за откриване и отстраняване на проблеми когато това се налага за ефективното решаване на проблемите на клиентите.
•Използва база данни и инструменти за следене и управление на разговори, за да предостави отговори на въпросите на клиентите.
•Поддържа високо ниво на технически познания за посочените продукти и придобива нови знания за възложени продукти.
•Следи комуникацията по електронната поща за важни обявления и е гъвкав по отношение на промени в процедурите и процесите.
•Участва в допълнителни обучения и срещи, организирани от AVAYA или Кънвърджис.
•Завършва успешно обучения за поддържане на техническа експертност, както и за разширяване знанията си за продуктите.
•Отнася се с професионализъм към клиентите и колегите.
•Отстоява ценностите на Кънвърджис и AVAYA по всяко време.
•Придържа се към работния график и следва вътрешните политики и процедури на компанията.
•Изпълнява други законни нареждания от работодателя, свързани с работата.

Личностен профил:
•Остава ефективен и запазва позитивно отношение по време на промяна и стрес, също така гледа на промяната като на възможност за подобрение.
•Идентифицира ситуации, които предизвикват недоволство в клиентите и се стреми да ги отстрани или да намали неблагоприятните ефекти.
•Използва всички възможности да учи и да развива нови компетенции.
•Търси възможности за предизвикателни работни задачи.
•Демонстрира отлични комуникативни умения със способности за контрол, управление и насочване на разговора, като едновременно определя важната информация.
•Демонстрира отлични умения за общуване със способност за създаване и поддържане на добро впечатление, въз основа на компетентност и достоверност.
•Изгражда приятелски отношения с членовете на екипа и колегите с цел ефективното представяне на екипа.
•Споделя информация и идеи и също така задава въпроси, за да се гарантира общото разбиране.

Изисквания:
•Умения в постигането на висока удовлетвореност у клиентите.
•Умения в устната и писмената комуникация с цел да се анализират, интерпретират и адресират нуждите на клиента.
•Основни знания за компютърни операционни системи и приложения.
•Основни познания за компютърни мрежи.
•Основни познания за VoIP технологиите ще бъдат считани за предимство.
•Предишен професионален опит на сходна позиция ще бъде считан за предимство.
•Способност да работи в среда с критични срокове.
•Способност да бъде гъвкав и да се адаптира бързо към промени в работните нужди и процеси.
•Способен на търпение и самоконтрол при работа с недоволни клиенти.
•Способност и готовност да асистира при предварителни продажби, продажби или след продажби.
•Способност да рекламира и продава продукти или услуги.
•Възможност да остава пред компютъра и да използва телефон за продължителен период от време.
•Може да се наложи да работи по нестандартно време или на смени, през уикендите, по време на празници, извънредни часове, втора смяна или в ранните часове, също така да има възможно за промяна на смяната с минимален срок на предварително известие.
•Диплома за средно образование и поне 1 година опит на сходна позиция.
•Еквивалентно образование или опит могат да заместят, което и да е от изброените по-горе.
•Отлично владеене на английски, френски и арабски език.
Изисквания към кандидата
Образование: , Профил:

Езикови познания:
Английски език, Френски език, Арабски език

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
ИТ и Компютърни специалисти
Телекомуникации
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Мария Луиза 9-11, ет. 7
Дата:
13.Юли.2018
Организация:
„Кънвърджис Интернешънъл България“ ЕООД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за „Кънвърджис Интернешънъл България“ ЕООД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 261 991 автобиографии и 40 599 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.