Обява

Сервизен специалист
Ref.No:
LD_SS
Описание
ДЛЪЖНОСТ: СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛ: СЕРВИЗ
РАПОРТУВА НА: МЕНИДЖЪР СЕРВИЗ

ЦЕЛ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ
Позицията подпомага оперативната дейност на дружеството чрез инсталация, въвеждане в експлоатация, планирани и аварийни ремонти на продуктовите линии на Компанията по безопасен и професионален начин, съгласно най-добрите технически практики.
Позиция създава добавена стойност посредством извършване висококачествени сервизни дейности, водещи до повишена работна продължителност и надеждност на системите и съоръженията, като по този начин подпомага постигането на производствените и икономически цели нашите партньори и клиенти.

СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Отговорен за инсталация, въвеждане в експлоатация, гаранционно и извънгаранционно сервизиране на предлаганото от Компанията оборудване, машини и съоръжения. Извършва диагностициране и отстраняване на проблеми включващи, но не ограничаващи се до пневматични, хидравлични, топлообменни оборудвания и системи на място при клиента и в сервизните бази на дружеството.
Извършва планова поддръжка на база сервизният календар на компанията, като документира извършените дейности в електронната база данни на ЛД ООД и прави препоръки за подобряване ефективността на работата на съоръженията.
Разпознава и диагностицира потенциални повреди по оборудването или опасни условия на работа, като уведомява за това мениджър сервиз.
Извършва монтаж и профилактика на хидравлични и пневматични тръбни пътища и съединения с различни размери и присъединявания. Дейностите могат да включват тръбни пътища от/към различни части на оборудвания и системи, тръбни окачвания и мостове разположени вътре и извън сградите, както и работа на височина.
Носи отговорност и гарантира, че цялата извършвана работа е съгласно препоръките на производителите на оборудване и е в съответствие с политиките и процедурите на ЛД ООД.
Отговаря за правилната експлоатация, почистване, грижи за инструменти, части, материали, и автопарк на компанията на място при клиента, на път и в сервизните бази на дружеството.
Отговорен за осигуряване на присъствие на място при клиента, в извънредни ситуации на аварии, при отсъствие на друга налична техническа експертиза на ЛД.
Използва подходящи лични предпазни средства, включително, но не ограничаващи се до предпазни очила, щитове за лице, защита на слуха, предпазни обувки, ръкавици и престилки.

КВАЛИФИКАЦИИ
Изброените изисквания в настоящата работна характеристика са представителни за необходимите знания, умения и/или способности. За да изпълни успешно тази работа, дадено лице трябва да може да изпълнява всяко основно задължение много добре.

ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ТРУДОВ ОПИТ
Инженерно образование или технически практики с инженерна насоченост. Опит в обслужването и пускането в експлоатация на оборудване и системи. Възможност за четене на технически чертежи. Ръчен опит в инструментариум / електроника, откриване на неизправности и ремонти на пневматични инсталации. Желателно е възможността за използване на тестово оборудване и познания за различни инструменти.

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
Владеене на английски език на ниво даващо възможност за самостоятелно разчитане на технически ръководства и спецификации.

KOMПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
Добро ниво на работни познания за MS Office, както и възможности за усвояване на софтуер свързан с изпълнение на работните задължения.

ПОЗНАНИЯ ЗА ПРОДУКТИ
От съществено значение е разумното познаване на продуктовата гама на Компанията или възможността и желанието за бързо натрупване на знания и умения свързани с изпълнение на работните задълженията.


Изисквания към кандидата
Образование: , Профил:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Категория:
Инженери
Държава:
България
Населено място:
Адрес:
София, 1592, бул. Асен Йорданов №5
Дата:
1.Ноември.2021
Организация:
LD GmbH
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за LD GmbH може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 278 862 автобиографии и 43 601 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.