Обява
ЧЕЗ България ЕАД

Оператор електрическа подстанция/ отговорник за гр.София
Описание
Оператор електрическа подстанция/ отговорник за гр.София
Основни задължения:
• Ръководи подготовката и работите по отговорни и аварийни превключвания в разпределителните устройства на подстанцията;
• Участва активно в провеждането на противоаварийни тренировки на оперативния персонал на съответната подстанция и прави протокол;
• Отговаря и контролира правилното водене на оперативна и техническа документация и спазване на технологичните инструкции и под законовите нормативни наредби;
• При необходимост дежури по утвърдения график в подстанцията, за която отговаря и изпълнява всички функции съгласно инструкциите;
• Участва в отстраняването на аварии по ел. съоръженията, включително и в извън установеното работно време;
• Издава наряди за работа по електрическите съоръжения в подстанцията, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа електрически уредби и съответните инструкции.

Изисквания:
• Средно eлектротехническо образование;
• Опит по специалността – мин. 1 година;
• Познаване на ЗЕ и подзаконовите нормативни актове, произтичащи от него; Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
• Познаване на техническата документация – проектна, инструкции за монтаж и експлоатация н съоръженията в подстанцията и др.;
• Четвърта или пета квалификационна група по ТБ;
• Свидетелство за управление на МПС;
• Отлични организационни умения;
• Много добри умения за работа в екип;
• Умения за работа в динамична среда.


Място на работа:
• гр.СофияИнформираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД е регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни под Идентификационен номер34603. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.
Изисквания към кандидата
Образование: Средно-специално

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Специалисти - електротехници
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Цариградско шосе №159
Дата:
12.Октомври.2020
Организация:
ЧЕЗ България ЕАД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ЧЕЗ България ЕАД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 273 815 автобиографии и 42 844 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.