Обява
Банка ДСК АД

Инспектор Събиране на вземания в отдел „Късни просрочени вземания“- Перник
Описание
Ние сме Банка ДСК, горд член на OTP Group- една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Нашите ценности, с които живеем и работим, са: Фокус върху клиента, Отговорност, Екипност и Ангажираност.

Станете част от голямото семейство на Банка ДСК- водеща банка в България, която има нова модерна визия за обслужване на своите няколко милиона индивидуални клиенти.

Очакваме с нетърпение да се присъедините към нас и да допринесете за ценностите и визията ни за обслужване като част от екипа!


В момента търсим кандидат за позиция
Инспектор Събиране на вземания
в отдел „Късни просрочени вземания“ към дирекция „Събиране на вземания клонова мрежа" в Управление „Събиране вземания на физически лица“
с място на работа гр.ПерникВашата работа ще включва:
• Осъществяване на срещи с длъжници в офис на Банката, с цел изясняване на възможностите за погасяване на просрочени вземания с фокус към преговори за преструктуриране и/или разсрочване на задълженията, доброволна реализация на обезпеченията по ипотечните кредити;
• Изготвяне на предложения за преструктуриране и/или сключване на извънсъдебни споразумения след анализ на състоянието на задължените лица, възможността за обезпечаване на дълга; състоянието на кредитната обезпечена експозиция на длъжника и достатъчност на обезпечението при обезпечени вземания и др.;
• Изготвяне на договори, допълнителни споразумения, анекси към договор за кредит или други договори с клиенти, съобразно параметри на одобрено предложение и в изпълнение на съответното решение на компетентен орган;
• Проследяване на спазването на сключените споразумения по просрочени вземания;
• Договаряне с длъжника за извършване на доброволни продажби;
• Генериране на заявки за посещение на адрес на задължените лица от Агент събиране на вземания;
• Участие в изготвянето на отговори по постъпили жалби, молби и други документи, свързани с управлението на възложения му за събиране просрочен портфейл.

Кандидатът за нас притежава:
• Образование– висше; образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност с икономическа насоченост;
• Професионален опит– минимум 2 (две) години трудов стаж в банковата/финансовата сфера; по възможност в звена, извършващи кредитиране на граждани и МСП и/или събиране на просрочени задължения;
• Теоретически и практически познания в областта на банковото дело;
• Лоялност, аналитично мислене, умения за самостоятелна работа и в екип, много добри комуникативни умения, умения за водене на преговори, способност за предлагане на бързи и правилни решения;
• Много добра компютърна грамотност;
• Ползване на английски език на работно ниво.

Ние предлагаме:
• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Работно време от 8:30 до 17:00 часа;
• Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
• Възможност за професионално развитие;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, ще се радваме да разгледаме кандидатурата Ви.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.


Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ АД.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Държава:
България
Населено място:
Гр. Перник
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
10.Ноември.2022
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 282 809 автобиографии и 44 217 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.