Обява
Банка ДСК АД

Експерт „Оспорени картови плащания”- София
Описание
Ние сме Банка ДСК, член на OTP Group - една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Нашите ценности, с които живеем и работим, са: Фокус върху клиента, Отговорност, Екипност и Ангажираност

Станeте част от голямото семейство на Банка ДСК - водеща банка в България, която има нова модерна визия за обслужване на своите няколко милиона индивидуални клиенти.

В момента търсим:
Експерт „Оспорени картови плащания”
Дирекция „Център за управление на карти”

Вашата работа ще включва:
· Обработва молби, запитвания, жалби на клиенти във връзка с картови разплащания, извършва анализ на поведението на клиентите и причините за възникването на проблема. Прави предложения за усъвършенстване на процедурите за обработка.

· Изпълнява и отчита постъпилите конкретни задачи по обработката на рекламации към картови организации, извършва анализ и установява причините за възникването на проблема.

· Изисква и предоставя документи от/на други финансови и нефинансови институции, необходими за изготвяне на отговори по възникналите казуси.

· Комуникира с поделенията на Банката във връзка с оперативната работа и възникнали проблеми, свързани с дейността на отдела.

· Участва в процеса по изготвяне на счетоводни операции и проверка на счетоводни сметки, касаещи генерирани оспорвания

· Обобщава, съхранява, архивира документите по дейността на дирекцията.

· Изготвя справки и отчети, отнасящи се до обслужването с банкови карти, терминални устройства и оспорени плащания.

Изисквания за заемане на длъжността:

· Образование – Висше;

· Образователно-квалификационна степен „бакалавър”/”магистър”;

· Опит от работа с картови продукти на Банка ДСК или други институции и познаване на процесите при плащания с карти се счита за предимство

· Задължително ползване на английски език

· Отлична компютърна грамотност;

· Комуникативни способности, инициативност, ориентация към постигане на резултати;

· Умения за работа в екип

Ние предлагаме:

· Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
· Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
· Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
· Ваучери за храна в размер на 200 лв. на месец; изгодни условия за жилищно и ипотечно · кредитиране; Мултиспорт карта на преференциални цени; Wellness програма за служители на Банка ДСК;
· 20+2 дни платен годишен отпуск.

Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси, ще се радваме да разгледаме Вашата кандидатура.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ АД.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
13.Септември.2023
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 285 223 автобиографии и 44 669 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.