Обява
Банка ДСК АД

Мениджър Връзки с Корпоративни Клиенти Среден пазар- София
Описание
Основни задължения:
Изграждане на цялостни взаимоотношения с клиентите, покривайки техните бизнес и лични нужди, чрез реализиране на кръстосани продажби и насочване на клиентите към подходящите специалисти или други клиентски сегменти;
Проактивно предлагане на подходящи пакети от продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите, с фокус върху основните продукти (кредити, депозити, разплащания, електронно банкиране, FX);
Структуриране на продажбените оферти и съгласуване със съответните звена;
Разработване и прилагане на целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти;
Максимизиране на дела на Банката в ползваните банкови продукти и услуги от управляваното портфолио от корпоративни клиенти, чрез изпълняване на последователна и ефективна стратегия за контакт с клиентите;
Регулярно следене за удовлетвореността на клиентите от предоставените им услуги;
Анализ на финансови отчети на Корпоративни клиенти и структурира кредитни сделки в съответствие с Кредитната политика и действащите правила на Банка ДСК АД.;
Координиране и следене на изпълнението на всички транзакции с клиенти;
Структурирането на кредитните сделки и поддържането на документацията, свързана с тях.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование – Висше икономическо образование;
Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите и по-специално кредитиране на фирми;
Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Данъчно-процесуален кодекс, Закон за задълженията и договорите, Закон за особените залози, Закон за счетоводството, Закон за ДДС, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти;
Да се припознава, разбира и прилага ценностите на Банка ДСК – Екипен дух, Фокус върху клиента, Отговорност и Ангажираност.

Ние предлагаме:
Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното кредитиране и управление на кредитният риск.

Необходими документи за кандидатстване:
Професионална автобиография /CV/ на български – с актуална снимка
Мотивационно писмо
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
22.Юни.2022
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 281 406 автобиографии и 43 982 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.