Обява
Банка ДСК АД

Мениджър Връзки с Корпоративни Клиенти Среден пазар- София
Описание
Ние сме Банка ДСК горд член на OTP Group - една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Като член на нашия екип Вие ще бъдете част от една от най-големите банкови групи в България, която играе важна роля в създаването и поддържането на клиентски отношения с водещите компании в страната.

След приключване на процеса на интеграция между Банка ДСК и Експресбанк, новата банкова организация се доближи до челната позиция по размер на активите, брой обекти в клоновата мрежа, размер на депозитите и размер на кредитния портфейл в България, и предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги.

В момента търсим мотивирани и проактивни специалисти с търговски нюх за позицията Мениджър Връзки с Корпоративни Клиенти Среден пазар.

Вашата работа ще включва:
Изграждане на цялостни взаимоотношения с клиентите, покривайки техните бизнес и лични нужди, чрез реализиране на кръстосани продажби и насочване на клиентите към подходящите специалисти или други клиентски сегменти;
Проактивно предлагане на подходящи пакети от продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите, с фокус върху основните продукти (кредити, депозити, разплащания, електронно банкиране, FX);
Структуриране на продажбените оферти и съгласуване със съответните звена;
Разработване и прилагане на целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти;
Максимизиране на дела на Банката в ползваните банкови продукти и услуги от управляваното портфолио от корпоративни клиенти, чрез изпълняване на последователна и ефективна стратегия за контакт с клиентите;
Регулярно следене за удовлетвореността на клиентите от предоставените им услуги;
Анализ на финансови отчети на Корпоративни клиенти и структурира кредитни сделки в съответствие с Кредитната политика и действащите правила на Банка ДСК АД.;
Координиране и следене на изпълнението на всички транзакции с клиенти;
Структурирането на кредитните сделки и поддържането на документацията, свързана с тях.
Кандидатът за нас притежава:
Образование – Висше икономическо образование;
Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите и по-специално кредитиране на фирми;
Да познава и умее да прилага основните нормативни актове като Закон за кредитните институции, наредби на БНБ, Търговски закон, Валутен закон, Данъчно-процесуален кодекс, Закон за задълженията и договорите, Закон за особените залози, Закон за счетоводството, Закон за ДДС, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за мерките срещу изпиране на пари, Национални счетоводни стандарти;
Да се припознава, разбира и прилага ценностите на Банка ДСК – Екипен дух, Фокус върху клиента, Отговорност и Ангажираност.

Ние предлагаме:
Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;
Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;
Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното кредитиране и управление на кредитният риск.

Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси, ще се радваме да разгледаме Вашата кандидатура.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ АД.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Банково дело
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
ул. “Московска” 19, Централно управление
Дата:
30.Май.2023
Организация:
Банка ДСК АД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Банка ДСК АД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 284 381 автобиографии и 44 503 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.