Обява
ЧЕЗ България ЕАД

Експерт Финансови отчети и счетоводна методология за гр. София
Описание
Компания: ЧЕЗ България ЕАД
Дирекция: Финансово управление
Направление: Отчетност и методология

Основни задължения:
• Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети съгласно Груповите изисквания за обслужваните дружества;
• Изготвя финансови отчети по МСФО, отчети за НСИ, финансови отчети за Българска Фондова Борса и за други потребители за обслужваните дружества;
• Извършва допълнителни счетоводни справки и предоставя информация за дейността на обслужваните дружества;
• Изготвя финансово - счетоводни процедури, касаещи процесите в ЧЕЗ България и обслужваните дружества;
• Участва в актуализацията на счетоводните политики и в изготвянето на методически указания по счетоводни казуси за обслужваните дружества.

Изисквания:
• Магистър Икономика - специалност Счетоводство и контрол е предимство;
• Опит в изготвяне на финансови отчети по МСФО;
• Много добро познаване на счетоводното законодателство и МСФО;
• Много добри умения за работа с MS Excel и Word;
• Много добро владеене на английски език .

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД е регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни под Идентификационен номер34603. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Счетоводство и контрол

Езикови познания:
Английски език

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Служители

Категория:
Счетоводство и Одит
Финанси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Цариградско шосе №159
Дата:
23.Януари.2019
Организация:
ЧЕЗ България ЕАД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ЧЕЗ България ЕАД може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 659 автобиографии и 41 356 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.