Анкета
Планирате ли да смените работата си след лятото
Да, ако дотогава не ме повишат
Не, защото харесвам работата си
Не съм го мислил
Чувствам се удовлетворен за момента
RSS Новини


ет. Венера Гоцева

Не е добавен
Не е добавен
Не е добавенет. Венера Гоцева
04.07.2019
01.08.2019


Няма текущи стажове

Няма текущи курсове